Bedrieglijke bankbreuk (faillissementsfraude)

Faillissementsfraude wordt in juridische termen ‘bankbreuk’ genoemd. De wetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen de eenvoudige bankbreuk en de bedrieglijke bankbreuk.

Wat is bedrieglijke bankbreuk?

De bedrieglijke bankbreuk is geregeld in artikel 341 en 343 Wetboek van Strafrecht. Het eerste lid van artikel 341 Sr luidt als volgt: “Hij die in staat van faillissement is verklaard wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien hij, wetende dat hierdoor een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden worden benadeeld:
1°. voor of tijdens het faillissement enig goed aan de boedel heeft onttrokken of onttrekt;
2°. voor of tijdens het faillissement een van zijn schuldeisers op enige wijze wederrechtelijk heeft bevoordeeld of bevoordeelt.

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Bij de bedrieglijke bankbreuk gaat het allereerst om het onttrekken van enig goed aan de boedel. Een deel van het vermogen van de schuldenaar wordt hierbij buiten het bereik en beheer van de curator gebracht. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u een faillissement ziet aankomen en nog snel geld wegsluist uit de onderneming. Een ander voorbeeld is het betalen van nepvorderingen aan familieleden. Op deze manier voorkomt u dat al uw vermogen of bezittingen naar uw schuldeisers gaan bij het faillissement. Bij bedrieglijke bankbreuk is dus opzet vereist: de goederen worden aan de boedel onttrokken om de schuldeisers te benadelen.

Ten tweede gaat het bij bedrieglijke bankbreuk om het bevoordelen van één van de schuldeisers. Hiervan is sprake wanneer u de vordering van één van uw schuldeisers afbetaalt, ten nadele van uw overige schuldeisers. Bij een faillissement moet het vermogen immers evenredig worden verdeeld. Wanneer u de desbetreffende vordering betaalt, daalt uw vermogen waardoor er minder geld overblijft om te verdelen over de overige schuldeisers. Het voorgaande is eveneens van toepassing wanneer geen sprake is van een (dreigend) faillissement, maar van een schuldsaneringsregeling.

Artikel 343 Sr stelt dezelfde gedraging strafbaar als hierboven is beschreven, maar richt zich daarbij op de bestuurder of de commissaris van een onderneming. Bij artikel 342 Sr is is het onttrekken van geld of goederen aan de boedel of het bevoordelen van een schuldeiser dan ook geplaatst in de context van goed ondernemerschap. De strafbedreigingen zijn echter hetzelfde. Voor de hoogte van uw straf maakt het dan ook niet uit of artikel 340 of 342 Sr ten laste wordt gelegd.

Ik word verdacht van bedrieglijke bankbreuk. Wat nu?

Zoals eerder is aangegeven, is bij bedrieglijke bankbreuk opzet vereist. Bij uw handeling moet u de intentie hebben gehad om uw schuldeisers te benadelen. Bij een handeling zoals het betalen van nepvorderingen aan uw familieleden zal het opzet snel kunnen worden aangenomen. De vordering bestaat immers helemaal niet.

Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin u als ondernemer uw onderneming probeert te redden van een faillissement door bijvoorbeeld een laatste investering te doen. Wanneer het faillissement dan helaas toch intreedt, zou u kunnen worden verdacht van faillissementsfraude. Strikt genomen komt het er immers op neer dat u geld aan de boedel heeft onttrokken om de investering te kunnen financieren, terwijl u wist dat er een faillissement naderde. De officier van justitie zal opzet proberen aan te tonen door te stellen dat u wist of had moeten weten dat de schuldeisers in een later faillissement zouden worden benadeeld door de investering. Met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat staat u sterker in deze discussie. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring op het gebied van faillissementsfraude.

Welke straf kan worden opgelegd?

De maximale straf die op bedrieglijke bankbreuk staat, is een gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van € 82.000. Met de juiste verdediging zal de maximale straf niet worden opgelegd. Overleg met een gespecialiseerd advocaat. Wij zijn bereikbaar op 035-3038110. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bedrieglijke bankbreuk - Faillissementsfraude - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie