Aanzetten tot of behulpzaam zijn bij zelfdoding

Wat is het aanzetten tot of behulpzaam zijn bij zelfdoding?

Het aanzetten tot zelfmoord of behulpzaam zijn bij zelfdoding is vastgelegd in artikel 294 van ons Wetboek van Strafrecht.

In lid 1 is bepaald: “Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie”.

In lid 2 is vervolgens bepaald: “Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.”

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Het plegen van zelfmoord is niet strafbaar. Als u iemand echter aanzet tot het plegen van zelfmoord of u bent daarbij behulpzaam dan pleegt u een strafbaar feit.

Ik word verdacht van het aanzetten tot of behulpzaam zijn bij zelfmoord. Wat nu?

Als u wordt verdacht van het aanzetten tot zelfmoord, dan zal de discussie in de zittingszaal zich toespitsen op twee zaken:

  1. Is er sprake van opzet?
  2. Was er daadwerkelijk sprake van ‘aanzetten tot’ of ‘het behulpzaam zijn bij’? Want wanneer iemand nu precies ‘aanzet’ tot zelfdoding, of in hoeverre iemand ‘behulpzaam’ is geweest bij de zelfmoord is vaak discutabel. Er valt voor de verdachte een hoop winst te behalen als hij of zij wordt bijgestaan door een ervaren advocaat. Het is namelijk een uitermate lastige discussie. Als iemand zelfmoord pleegt en in een afscheidsbrief schrijft dat zij dat doet omdat haar leven ondraaglijk is vanwege de mishandelingen van haar man, dan zal het Openbaar Ministerie een makkelijkere bewijspositie hebben dan zonder afscheidsbrief. Ook is niet alle hulp bij zelfdoding strafbaar. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan euthanasie. Onder strikt omlijnde voorwaarden is euthanasie in Nederland toegestaan.

Welke straf kan worden opgelegd?

Voor het aanzetten tot zelfmoord kan een maximale gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete van 20.500 euro worden opgelegd. Dezelfde straf kan worden opgelegd aan iemand die wordt veroordeeld voor het behulpzaam zijn bij zelfdoding.

Wordt u verdacht van hulp bij zelfdoding, heeft u een uitnodiging ontvangen voor verhoor, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op 035-3038110 of stuur een bericht via ons contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Aanzetten tot of behulpzaam zijn bij zelfdoding - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie